chanh leo nguyên quả

  • 2 tấn chanh leo nguyên quả đầu tiên chuẩn bị sang Úc

    2 tấn chanh leo nguyên quả đầu tiên chuẩn bị sang Úc

    Trong bối cảnh đàm phán chanh leo tươi Việt Nam vào Úc vẫn đang tiếp diễn. Để thúc đẩy thị phần chanh leo Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam, Thương vụ Việt Nam tại Australia chính thức triển khai Chương trình xây dựng hương hiệu chanh leo Việt Nam với việc lần đầu tiên tiếp thị 2 tấn chanh leo cấp đông nguyên quả.