Chủ tịch FIMEX VN

  • Chủ tịch Fimex VN Hồ Quốc Lực: Ngành tôm sẽ tăng tốc trong quý III

    Chủ tịch Fimex VN Hồ Quốc Lực: Ngành tôm sẽ tăng tốc trong quý III

    Theo nhận định của ông Hồ Quốc Lực, Chủ tịch HĐQT Fimex VN ngành thủy sản, trong đó có ngành tôm sẽ tăng tốc trong quý III. Tuy nhiên, ông Lực cho rằng, doanh số tiêu thụ tăng chỉ là một tín hiệu tốt nhưng chưa hẳn bền vững. Cái quan tâm hơn cả, làm sao thuyết phục được người nuôi tôm an tâm thả giống nuôi tới đây.