cổ phiếu riêng lẻ

  • Techcombank sắp rón vốn tới 10.000 tỷ đồng vào TCBS

    Techcombank sắp rón vốn tới 10.000 tỷ đồng vào TCBS

    Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) vừa ra thông báo nghị quyết sẽ thực hiện lấy ý kiến cổ đông để thực hiện quyền về việc Ngân hàng sẽ góp vốn mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TBCS)