Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Nhà Số 6 Hạ Long