Công ty cổ phần phần phân bón hữu cơ Tasa Việt Nam

  • Cô gái trẻ biến phế thải nông nghiệp thành phân bón hữu cơ

    Cô gái trẻ biến phế thải nông nghiệp thành phân bón hữu cơ

    "Chứng kiến người dân bỏ hoang ruộng đất để đi làm công nhân, rồi lắng nghe tâm sự của những người thân khi nông nghiệp không còn mang lại giá trị quá nhiều cho kinh tế nữa, mình luôn trăn trở về việc sẽ làm một điều gì đó cho quê hương mà mình sinh sống", Đặng Thị Hòa Giám đốc Công ty Tasa Việt Nam chia sẻ.

  • Cô gái trẻ biến phế thải nông nghiệp thành phân bón hữu cơ

    Cô gái trẻ biến phế thải nông nghiệp thành phân bón hữu cơ

    "Chứng kiến người dân bỏ hoang ruộng đất để đi làm công nhân, rồi lắng nghe tâm sự của những người thân khi nông nghiệp không còn mang lại giá trị quá nhiều cho kinh tế nữa, mình luôn trăn trở về việc sẽ làm một điều gì đó cho quê hương mà mình sinh sống", Đặng Thị Hòa Giám đốc Công ty Tasa Việt Nam chia sẻ.