Công ty Cổ phần thủy sản Cửu Long

  • Doanh nghiệp thủy sản đuối sức với “3 tại chỗ”

    Doanh nghiệp thủy sản đuối sức với “3 tại chỗ”

    Sau một thời gian áp dụng mô hình 3 tại chỗ (ăn, ở, sản xuất), nhiều doanh nghiệp (DN) thủy sản cho biết, đang tốn rất nhiều chi phí trong khi hiệu quả chưa tương xứng. Trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài, việc tiếp tục thực hiện mô hình này khiến DN khó trụ nổi.