cứu' doanh nghiệp khỏi kiệt quệ

  • Loạt giải pháp 'cứu' doanh nghiệp khỏi kiệt quệ vì dịch Covid-19

    Loạt giải pháp 'cứu' doanh nghiệp khỏi kiệt quệ vì dịch Covid-19

    Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng) và đại diện một số hiệp hội doanh nghiệp kiến nghị giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) từ 10% xuống còn 5%. Cùng với đó là giảm tiền thuê đất, miễn phí công đoàn, chậm nộp BHXH... để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.