“Đầu tư tài chính 2022: Cơ hội trong biến động thị trường chứng khoán”

  • TS. Cấn Văn Lực: Cổ phiếu vẫn là kênh đầu tư tích cực

    TS. Cấn Văn Lực: Cổ phiếu vẫn là kênh đầu tư tích cực

    Theo TS. Cấn Văn Lực, lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết năm nay vẫn có thể tăng từ 20 - 25%. Vì vậy, vẫn còn rất nhiều cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán. Nhưng nhà đầu tư phải xác định được khẩu vị rủi ro để có chiến lược phù hợp, đòn bẩy tài chính hợp lý hơn và hạn chế tâm lý đám đông.