flc phát hành cổ phiếu

  • FLC của ông Trịnh Văn Quyết tính tăng vốn để "bơm" thêm cho Bamboo Airways

    FLC của ông Trịnh Văn Quyết tính tăng vốn để "bơm" thêm cho Bamboo Airways

    Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành thêm 299,62 triệu cổ phần tới đây sẽ được Tập đoàn FLC dùng để thực hiện các dự án của Tập đoàn, đầu tư vào công ty con và bổ sung vốn lưu động của Tập đoàn. Trong đó, 700 tỷ đồng sẽ dùng để tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) do ông Trịnh Văn Quyết sáng lập.

  • FLC của ông Trịnh Văn Quyết tính tăng vốn Bamboo Airways lên 2.000 tỷ đồng

    FLC của ông Trịnh Văn Quyết tính tăng vốn Bamboo Airways lên 2.000 tỷ đồng

    Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành thêm 299,62 triệu cổ phần tới đây sẽ được Tập đoàn FLC dùng để thực hiện các dự án của Tập đoàn, đầu tư vào công ty con và bổ sung vốn lưu động của Tập đoàn. Trong đó, 700 tỷ đồng sẽ dùng để tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) do ông Trịnh Văn Quyết sáng lập.