hỗ trợ bão lụt

  • Tạm dừng thu phí trạm BOT qua Quảng Trị phục vụ cứu trợ bão lũ

    Tạm dừng thu phí trạm BOT qua Quảng Trị phục vụ cứu trợ bão lũ

    Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Trị, Cục Quản lý đường bộ II, Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh liên quan việc tạm dừng thu phí đường bộ trên Quốc lộ 1 để tạo điều kiện cho các phương tiện cứu trợ người dân bị lũ lụt trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.