KCN tại Đồng Nai

  • Sức ép từ các KCN buộc Đồng Nai phải chuyển hướng đi mới

    Sức ép từ các KCN buộc Đồng Nai phải chuyển hướng đi mới

    TP Biên Hòa cùng với 2 huyện Long Thành và Nhơn Trạch được đánh giá là những địa phương có số lượng KCN được mở ra tăng khá nhanh. Điều này đồng nghĩa với việc các địa phương này góp phần lớn vào sự tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, những thách thức về môi trường và xã hội cũng là vấn đề đáng lo ngại tại đây.