“Kết nối giao thông vành đai liên vùng – động lực cho phát triển bứt phá”.