lương hưu cho người lao động

  • Cách tính lương hưu cho người lao động từ năm 2021 thay đổi thế nào?

    Cách tính lương hưu cho người lao động từ năm 2021 thay đổi thế nào?

    Lương hưu (hằng tháng) được tính bằng tỷ lệ hưởng (thấp nhất là 45% và cao nhất là 75%) x mức bình quân tiền lương (hoặc thu nhập tháng đóng BHXH). Từ 2021, điều kiện hưởng lương hưu thay đổi khá nhiều so với hiện nay. Dưới đây là cách tính lương hưu từ năm 2021 cho người nghỉ hưu chi tiết nhất.