mạo danh HoSE

  • Cảnh báo mạo danh HoSE lôi kéo nhà đầu tư để lừa đảo

    Cảnh báo mạo danh HoSE lôi kéo nhà đầu tư để lừa đảo

    Trong thời gian gần đây xuất hiện một số đơn vị cung cấp dịch vụ đầu tư tài chính/chứng khoán sử dụng logo và tên viết tắt của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) mời gọi nhà đầu tư trong các hội nhóm trên các trang mạng xã hội.