msad insurance group holdings

  • 7-Eleven lên kế hoạch bán bảo hiểm nhân thọ

    7-Eleven lên kế hoạch bán bảo hiểm nhân thọ

    Chuỗi cửa hàng tiện lợi 7-Eleven Nhật Bản đang hợp tác với công ty bảo hiểm MS&AD Insurance Group Holdings đến bán bảo hiểm nhân thọ, cho phép các công ty bảo hiểm tránh phải bán hàng trực tiếp cho khách hàng giữa nỗi lo sợ Covid-19.