NHCS Cam Lâm

  • NHCSXH Cam Lâm: Huy động vốn tiết kiệm đạt trên 55,9 tỷ đồng

    NHCSXH Cam Lâm: Huy động vốn tiết kiệm đạt trên 55,9 tỷ đồng

    Trong thời gian qua, cùng với việc cho vay vốn, NHCSXH huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) còn làm tốt công tác huy động vốn tiết kiệm từ các tổ chức, cá nhân và thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn. Tính đến cuối tháng 3/2021, tổng số huy động đạt trên 55,9 tỷ đồng.