NHNN yêu cầu ngân hàng đảm bảo thanh toán

  • Thông điệp cuối năm của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động thanh toán

    Thông điệp cuối năm của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động thanh toán

    Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại phải đảm bảo hoạt động thanh toán diễn ra an toàn, thông suốt trong thời gian quyết toán năm 2019 và dịp Tết Nguyên đán 2020; Các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán đảm bảo chất lượng dịch vụ, an ninh, an toàn trong hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.