nhu cầu sử dụng điện

  • Hóa đơn tiền điện khắp nơi tăng vọt

    Hóa đơn tiền điện khắp nơi tăng vọt

    Thời tiết nắng nóng ở miền Nam, cùng việc người dân ở nhà nhiều hơn để chống dịch khiến nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt tăng lên, hóa đơn tiền điện tăng vọt trong tháng 3.

  • “Hút” nguồn lực hiện đại hóa lưới điện nông thôn

    “Hút” nguồn lực hiện đại hóa lưới điện nông thôn

    Giai đoạn 2016-2020, Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành hệ thống hạ tầng lưới điện nông thôn theo hướng hiện đại, giảm tổn thất điện năng xuống dưới 8%, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Thành phố chủ trương “hút” mọi nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng điện nông thôn.