nợ xấu tăng cao

  • Ngân hàng Nhà nước nói gì khi nợ xấu tăng cao?

    Ngân hàng Nhà nước nói gì khi nợ xấu tăng cao?

    Trong 9 tháng đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, tác động nghiêm trọng mọi mặt đời sống kinh tế khiến người gửi tiền ngân hàng là DN, người dân gặp khó khăn, nguồn thu giảm, khả năng trả nợ khó khăn.