ô hình nông nghiệp cộng đồng

  • Ngồi sofa đi chợ ở Australia

    Ngồi sofa đi chợ ở Australia

    Những thực phẩm tươi ngon không thể thấy trong siêu thị có thể được tìm dễ dàng thông qua mô hình nông nghiệp cộng đồng tại thành phố Perth, Australia.