ông Nguyễn Kim Thài – Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Long An