PG Bank muốn dừng sáp nhập HDBank

  • PG Bank muốn dừng sáp nhập vào HDBank, vì sao?

    PG Bank muốn dừng sáp nhập vào HDBank, vì sao?

    Rộ tin đồn MSB sẽ lối rẽ mới trong “game” sáp nhập của PG Bank sau loạt động thái bổ nhiệm cựu lãnh đạo của MSB về PG Bank. Trong khi đó, PG Bank trình ĐHCĐ dừng sáp nhập vào HDBank vào đại hội đồng cổ đông diễn ra vào 30/3 tới.