sản xuất nhiên liệu sinh học

  • 12 dự án yếu kém nào Chính phủ không muốn cấp thêm vốn?

    12 dự án yếu kém nào Chính phủ không muốn cấp thêm vốn?

    Tại phiên họp lần thứ 9 Ban Chỉ đạo xử lý các yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ thuộc ngành Công Thương diễn ra mới đây, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đã chỉ đạo cần đưa ra phương thức xử lý phù hợp và không cấp thêm vốn đối với 12 dự án của ngành này.

  • 12 dự án kém của Bộ Công thương đã chuyển biến tích cực

    12 dự án kém của Bộ Công thương đã chuyển biến tích cực

    Chính phủ vừa có báo cáo gửi các đại biểu Quốc hội về tình hình và kết quả xử lý tồn tại, yếu kém của các dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương.