tỉ lệ sở hữu

  • Ông chủ Him Lam thâu tóm DIC Corp?

    Ông chủ Him Lam thâu tóm DIC Corp?

    Trong phiên giao dịch 2/12 xuất hiện giao dịch thoả thuận hơn 160 triệu cổ phiếu DIG với tổng giá trị 3.441 tỷ đồng, tương ứng tại mức giá 21.500 đồng/cp. Ước tính Him Lam Land đã chi khoảng 1.455 tỷ đồng để thực hiện thương vụ trên.

  • Thaco chuyển nhượng 57 triệu cổ phiếu Thuỷ sản Hùng Vương cho Trưởng Ban Kiểm soát ?

    Thaco chuyển nhượng 57 triệu cổ phiếu Thuỷ sản Hùng Vương cho Trưởng Ban Kiểm soát ?

    Ông Nguyễn Phúc Thịnh, Uỷ viên HĐQT CTCP Hùng Vương vừa công bố thông tin đăng ký mua 28,3 triệu cổ phiếu HVG với mục đích đầu tư tài chính. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 27/11 đến ngày 25/12 theo phương thức khớp lệnh và thoả thuận.