việc làm Mỹ

  • Trump 'hứa suông' với nước Mỹ?

    Trump 'hứa suông' với nước Mỹ?

    Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) mới đây vừa có bài phân tích về Tổng thống Trump và lời hứa mang đến việc làm cho thị trường lao động Mỹ trong 4 năm ngồi trên ghế chủ nhân Nhà Trắng.