vinhomes greenbay

  • Bốn dự án giúp Vinhomes thu về 26.800 tỷ đồng

    Bốn dự án giúp Vinhomes thu về 26.800 tỷ đồng

    Doanh thu thuần của Công ty CP Vinhomes (VHM) sau 6 tháng đầu năm 2019 đạt 26.800 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ. Nguồn thu chủ yếu đến từ hoạt động bán buôn tại dự án VinHomes Ocean Park, VinHomes GreenBay, VinHomes Central Park, Vinhomes Golden River.

  • Bốn dự án giúp Vinhomes thu về 26.800 tỷ đồng

    Bốn dự án giúp Vinhomes thu về 26.800 tỷ đồng

    Doanh thu thuần của Công ty CP Vinhomes (VHM) sau 6 tháng đầu năm 2019 đạt 26.800 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ. Nguồn thu chủ yếu đến từ hoạt động bán buôn tại dự án VinHomes Ocean Park, VinHomes GreenBay, VinHomes Central Park, Vinhomes Golden River.