bán tài sản đảm bảo

  • Xử lý nợ xấu - “kẹt” trong các vụ án, khó thanh lý BĐS “mất” sổ đỏ

    Xử lý nợ xấu - “kẹt” trong các vụ án, khó thanh lý BĐS “mất” sổ đỏ

    Dù tỷ lệ nợ xấu giảm nhanh nhưng trên thực tế việc xử lý nợ xấu vẫn còn nhiều khó khăn...Mới đây, nhiều ngân hàng cho biết gặp khó khăn trong việc thu giữ tài sản đảm bảo là các bất động sản khi các cơ quan có thẩm quyền thông báo hủy, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho cá nhân, hộ gia đình.