bất động sản 2024

  • Chung cư bình dân được dự báo sẽ tăng giá trong năm 2024

    Chung cư bình dân được dự báo sẽ tăng giá trong năm 2024

    Theo các chuyên gia của AFA Capital, với chi phí phát triển sản phẩm ngày càng tăng do các yếu tố khác (nguyên liệu, nhân công, thuế phí sử dụng đất,...) tác động nên giá vốn chung cư trung cấp, bình dân, nhà phố để ở sẽ tiếp tục tăng theo thời gian.