bộ trưởng công thương

  • Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh: "EVFTA mới là bước đầu"

    Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh: "EVFTA mới là bước đầu"

    Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh nhận định, việc Liên minh châu Âu thông qua Hiệp định thương mại Việt Nam – EU (EVFTA) mới là bước đầu. Ngay cả khi Hiệp định chính thức có hiệu lực, hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam phải đảm bảo các tiêu chuẩn mới được EU chấp nhận và hưởng các ưu đãi thuế quan.

  • Bộ trưởng Trần Tuấn Anh lý giải nguyên nhân chậm điện tử hóa C/O mẫu D

    Bộ trưởng Trần Tuấn Anh lý giải nguyên nhân chậm điện tử hóa C/O mẫu D

    Theo Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh, trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế thế giới, ký kết các Hiệp định thương mại tự do (FTA), việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) là rất quan trọng. Trong đó, C/O mẫu D (cấp cho hàng hóa xuất khẩu đi các nước ASEAN) được đặc biệt chú trọng và sẽ điện tử hóa hoàn toàn từ 1/1/2020.