cao su việt nam

 • Giá cao su hôm nay 22/2: Giá cao su lại giảm đỏ hai sàn

  Giá cao su hôm nay 22/2: Giá cao su lại giảm đỏ hai sàn

  Giá cao su hôm nay 22/2 giảm toàn thị trường, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su giảm ở các kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng giảm ở tất cả các kỳ hạn...

 • Giá cao su hôm nay 19/2: Giá cao su cuối tuần nối dài đà giảm đỏ toàn thị trường

  Giá cao su hôm nay 19/2: Giá cao su cuối tuần nối dài đà giảm đỏ toàn thị trường

  Giá cao su hôm nay 19/2 nối dài đà giảm đỏ toàn thị trường, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su giảm ở các kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su giảm trở lại ở hầu hết các kỳ hạn, chỉ có 1 kỳ hạn có mức tăng nhẹ gần 1%...

 • Giá cao su hôm nay 16/2: Giá cao su bật tăng trở lại ở Trung Quốc

  Giá cao su hôm nay 16/2: Giá cao su bật tăng trở lại ở Trung Quốc

  Giá cao su hôm nay 16/2 tăng giảm trái chiều tại hai sàn, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su bật tăng trở lại ở các kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su giảm ở tất cả các kỳ hạn, với mức giảm mạnh nhất hơn 1%...

 • Giá cao su hôm nay 14/2: Giá cao su bất ngờ bật tăng ở Trung Quốc

  Giá cao su hôm nay 14/2: Giá cao su bất ngờ bật tăng ở Trung Quốc

  Giá cao su hôm nay 14/2 tăng giảm trái chiều tại hai sàn, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su bất ngờ tăng trở lại ở tất cả kỳ hạn với mức tăng gần 1% và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su vẫn giảm ở tất cả các kỳ hạn, mức giảm mạnh gần 2%...

 • Giá cao su hôm nay 13/2: Giá cao su vẫn "cắm đầu" giảm

  Giá cao su hôm nay 13/2: Giá cao su vẫn "cắm đầu" giảm

  Giá cao su hôm nay 13/2 giảm đỏ cả hai sàn, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su giảm ở tất cả kỳ hạn với mức giảm gần 1% và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng giảm ở tất cả các kỳ hạn, mức giảm mạnh nhất là hơn 1%...

 • Giá cao su hôm nay 12/2: Giá cao su mất đà, giảm cuối tuần

  Giá cao su hôm nay 12/2: Giá cao su mất đà, giảm cuối tuần

  Giá cao su hôm nay 12/2 giảm đỏ cả hai sàn, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su giảm ở tất cả kỳ hạn với mức giảm gần 1% và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng giảm ở hầu hết các kỳ hạn, chỉ có 1 kỳ hạn tăng...

 • Thị trường Trung Quốc khó tính đến mức nào?

  Thị trường Trung Quốc khó tính đến mức nào?

  "Quan điểm sai lầm của nhiều người là nghĩ rằng thị trường Trung Quốc dễ tính. Chúng tôi hoạt động nhiều năm tại đây, thấy rằng sự thật không phải như vậy. Chúng ta cần lưu ý về chất lượng, số lượng", Tiến sỹ Trà My, Chủ tịch Hội doanh nghiệp Việt Nam lâm thời tại Trung Quốc cho biết.

 • Giá cao su hôm nay 10/2: Giá cao su giảm đỏ toàn thị trường

  Giá cao su hôm nay 10/2: Giá cao su giảm đỏ toàn thị trường

  Giá cao su hôm nay 10/2 giảm đỏ toàn thị trường, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su giảm ở tất cả kỳ hạn với mức giảm gần 1% và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng giảm ở tất cả các kỳ hạn...

 • Giá cao su hôm nay 9/2: Giá cao su tăng giảm đan xen

  Giá cao su hôm nay 9/2: Giá cao su tăng giảm đan xen

  Giá cao su hôm nay 9/2 tăng giảm đan xen toàn thị trường, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su giảm ở một số kỳ hạn với mức giảm nhẹ và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng giảm nhẹ ở một số kỳ hạn...

 • Giá cao su hôm nay 8/2: Giá cao su vẫn đi xuống, vì sao?

  Giá cao su hôm nay 8/2: Giá cao su vẫn đi xuống, vì sao?

  Giá cao su hôm nay 8/2 vẫn giảm toàn thị trường, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su giảm ở tất cả các kỳ hạn với mức giảm gần 1% và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng giảm ở tất cả các kỳ hạn với mức giảm hơn 1%...