cao su

 • Giá cao su hôm nay 9/6: Giá cao su biến động không đồng nhất

  Giá cao su hôm nay 9/6: Giá cao su biến động không đồng nhất

  Giá cao su hôm nay 9/6 biến động không đồng nhất trên thị trường. Trong đó, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su giảm ở tất cả các kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su tăng ở 2 kỳ hạn, mức tăng dưới 1%.

 • Giá cao su hôm nay 8/6: Giá cao su TOCOM giảm dưới 1%

  Giá cao su hôm nay 8/6: Giá cao su TOCOM giảm dưới 1%

  Giá cao su hôm nay 8/6 trái chiều trên thị trường. Trong đó, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su tăng ở tất cả các kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su lại giảm ở tất cả các kỳ hạn, mức giảm dưới 1%.

 • Giá cao su hôm nay 6/6: Giá cao su bất ngờ đảo chiều giảm toàn thị trường

  Giá cao su hôm nay 6/6: Giá cao su bất ngờ đảo chiều giảm toàn thị trường

  Giá cao su hôm nay 6/6 bất ngờ đảo chiều giảm toàn thị trường. Trong đó, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su giảm ở tất cả các kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng giảm ở tất cả các kỳ hạn.

 • Giá cao su hôm nay 5/6: Giá cao su tăng phiên thứ 3 liên tiếp

  Giá cao su hôm nay 5/6: Giá cao su tăng phiên thứ 3 liên tiếp

  Giá cao su hôm nay 5/6 tăng phiên thứ 3 liên tiếp trên toàn thị trường. Trong đó, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su tăng ở tất cả các kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng tăng lên ở tất cả các kỳ hạn.

 • Giá cao su hôm nay 3/6: Giá cao su Tocom tăng không quá 1%

  Giá cao su hôm nay 3/6: Giá cao su Tocom tăng không quá 1%

  Giá cao su hôm nay 3/6 tiếp đà đi lên toàn thị trường. Trong đó, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su tăng ở tất cả các kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng tăng lên ở đa số các kỳ hạn.

 • Giá cao su hôm nay 2/6: Giá cao su bật tăng mạnh toàn thị trường

  Giá cao su hôm nay 2/6: Giá cao su bật tăng mạnh toàn thị trường

  Giá cao su hôm nay 2/6 quay đầu tăng mạnh toàn thị trường. Trong đó, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su tăng ở tất cả các kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng tăng lên ở tất cả các kỳ hạn.

 • Giá cao su hôm nay 31/5: Đà giảm giá cao su vẫn chưa dừng

  Giá cao su hôm nay 31/5: Đà giảm giá cao su vẫn chưa dừng

  Giá cao su hôm nay 31/5 vẫn giảm toàn thị trường. Trong đó, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su giảm ở tất cả các kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su chỉ hồi phục nhẹ ở 1 kỳ hạn.

 • Giá cao su hôm nay 30/5: Giá cao su bất ngờ quay đầu giảm toàn thị trường

  Giá cao su hôm nay 30/5: Giá cao su bất ngờ quay đầu giảm toàn thị trường

  Giá cao su hôm nay 30/5 bất ngờ quay đầu giảm toàn thị trường. Trong đó, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su giảm ở tất cả các kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng giảm ở tất cả các kỳ hạn.

 • Giá cao su hôm nay 29/5: Giá cao su tiếp đà tăng mạnh

  Giá cao su hôm nay 29/5: Giá cao su tiếp đà tăng mạnh

  Giá cao su hôm nay 29/5 tiếp đà tăng mạnh toàn thị trường. Trong đó, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su tăng ở tất cả các kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng đi lên ở tất cả các kỳ hạn.

 • Giá cao su hôm nay 27/5: Giá cao su tăng toàn thị trường

  Giá cao su hôm nay 27/5: Giá cao su tăng toàn thị trường

  Giá cao su hôm nay 27/5 tiếp đà tăng toàn thị trường. Trong đó, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su tăng ở tất cả các kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng đi lên ở tất cả các kỳ hạn.