cho vay BĐS

  • Tín dụng "lúc bóp, lúc mở", bất động sản bao giờ mới phát triển ổn định?

    Tín dụng "lúc bóp, lúc mở", bất động sản bao giờ mới phát triển ổn định?

    TS. Lê Xuân Nghĩa nhìn nhận, thị trường BĐS gắn với nền kinh tế và cũng được coi là "miếng vải cuối cùng trên cơ thể nền kinh tế" dành cho các doanh nghiệp nội địa. Vậy nhưng Chính phủ và các cơ quan chính sách đang nhìn thị trường bất động sản với con mắt e ngại, dò xét, đụng tí là siết thị trường, siết tín dụng.

  • Vì sao NHNN lo ngại rủi ro tín dụng bất động sản, BOT và chứng khoán?

    Vì sao NHNN lo ngại rủi ro tín dụng bất động sản, BOT và chứng khoán?

    3 tháng đầu năm, tín dụng vào bất động sản giảm 2,4% song vẫn chiếm tỷ trọng 18% tổng dư nợ nền kinh tế. Tín dụng vào các dự án BOT, BT giao thông ước đạt trên 100 nghìn tỷ đồng. Điều này đặt ra những lo ngại về rủi ro tín dụng tiềm ẩn đối với hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại.