chuyển cổ phiếu từ HOSE sang HNX

  • Gần 50 triệu cổ phiếu của NSC, SSC, BBC chuyển từ HOSE sang HNX

    Gần 50 triệu cổ phiếu của NSC, SSC, BBC chuyển từ HOSE sang HNX

    Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết vừa nhận công văn đề nghị chuyển giao dịch cổ phiếu từ Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE) của ba công ty với tổng khối lượng cổ phiếu đang niêm yết của nhóm doanh nghiệp này đạt gần 48 triệu đơn vị.