Công ty Cổ Phần DRH Holdings

  • DRH Holdings: Năm 2020 doanh thu giảm mạnh, vay nợ tăng 136,8%

    DRH Holdings: Năm 2020 doanh thu giảm mạnh, vay nợ tăng 136,8%

    Theo giải trình của DRH Holdings, lãi quý IV giảm do doanh thu cung cấp dịch vụ và lợi nhuận từ công ty liên kết giảm. Tuy nhiên thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy, doanh thu dịch vụ và bất động sản trong kỳ đã giảm 95% so với quý IV/2019.