CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL)

  • Hoàng Anh Gia Lai lần đầu thay đổi logo

    Hoàng Anh Gia Lai lần đầu thay đổi logo

    Từ ngày 1/4, HAGL sử dụng bộ nhận diện thương hiệu mới với màu sắc mới trong logo - đây là lần thay đổi đầu tiên về logo của doanh nghiệp từ khi thành lập.