dự án Vega city Nha Trang

  • Dự án Vega City Nha Trang được vinh danh 4 hạng mục

    Dự án Vega City Nha Trang được vinh danh 4 hạng mục

    Dự án Vega City Nha Trang của chủ đầu tư KDI Holdings, quần thể bất động sản phức hợp Nghệ thuật – Nghỉ dưỡng – Giải trí ven biển đầu tiên và duy nhất nơi đất tiên vịnh ngọc đã xuất sắc được vinh danh với 4 hạng mục tại giải thưởng International Property Awards (IPA) 2022.