hành tỏi

  • Sốt hành tỏi ở Indonesia

    Sốt hành tỏi ở Indonesia

    Bất chấp chính sách nới lỏng nhập khẩu gần đây, các nhà nhập khẩu xứ vạn đảo vẫn không thể đảm bảo nguồn cung hành tỏi cho trên 250 triệu người.

  • Sốt hành tỏi ở Indonesia

    Sốt hành tỏi ở Indonesia

    Bất chấp chính sách nới lỏng nhập khẩu gần đây, các nhà nhập khẩu xứ vạn đảo vẫn không thể đảm bảo nguồn cung hành tỏi cho trên 250 triệu người.