hiệp hội bảo hiểm việt nam

  • 11 tác phẩm đoạt giải báo chí viết về bảo hiểm năm 2019

    11 tác phẩm đoạt giải báo chí viết về bảo hiểm năm 2019

    Từ tháng 1/2019 đến 31/12/2019, đã có 188 tác phẩm dự thi “Giải thưởng Báo chí về Bảo hiểm năm 2019” được đăng tải trên các loại hình báo giấy, báo điện tử và truyền hình. Ban giám khảo đã thống nhất chọn ra 30 tác phẩm vào vòng chung kết và 11 tác phẩm đoạt giải chung cuộc.