hội nghị giới thiệu quảng ngãi tại hà nội

  • Quảng Ngãi: Giới thiệu hình ảnh, chính sách ưu đãi thu hút đầu tư tại Hà Nội

    Quảng Ngãi: Giới thiệu hình ảnh, chính sách ưu đãi thu hút đầu tư tại Hà Nội

    Hội nghị “Giới thiệu Quảng Ngãi” tại Hà Nội, là sự kiện đối ngoại đầu tiên và có quy mô lớn, mà tỉnh tổ chức ngoài địa phương. Tại đây, Quảng Ngãi sẽ giới thiệu chính sách ưu đãi thu hút đầu tư về thương mại, du lịch, nông nghiệp; cơ hội đầu tư vào KKT Dung Quất và các KCN tỉnh, du lịch biển đảo Lý Sơn.