làm sổ đỏ đất thổ cư

  • Chi phí làm sổ đỏ đất thổ cư năm 2021 là bao nhiêu?

    Chi phí làm sổ đỏ đất thổ cư năm 2021 là bao nhiêu?

    Khi có nhu cầu làm sổ đỏ đất thổ cư thì tùy thuộc vào từng trường hợp, người sử dụng đất phải nộp những khoản tiền khác nhau như: Lệ phí cấp giấy chứng nhận, lệ phí trước bạ, tiền sử dụng đất…