Lộ diện doanh nghiệp trúng đấu giá khu đất vàng ven sông Hương ở huế