Nên cấm lãnh đạo doanh nghiệp bình luận về giá cổ phiếu