Ngày chủ nhật hồng

  • "Ngày Chủ nhật hồng" của ABIC Cần Thơ và tuổi trẻ Agribank

    "Ngày Chủ nhật hồng" của ABIC Cần Thơ và tuổi trẻ Agribank

    Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, Ban chấp hành chi đoàn Văn phòng đại diện Agribank khu vực Tây Nam Bộ, Agribank chi nhánh TP.Cần Thơ, Chi nhánh Cần Thơ II, ABIC Cần Thơ phối hợp với Đoàn Khối doanh nghiệp TP.Cần Thơ tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện với chủ đề "Ngày Chủ nhật hồng" năm 2021.

  • "Ngày Chủ nhật hồng" của tuổi trẻ Agribank và ABIC Cần Thơ

    "Ngày Chủ nhật hồng" của tuổi trẻ Agribank và ABIC Cần Thơ

    Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, Ban chấp hành chi đoàn Văn phòng đại diện Agribank khu vực Tây Nam Bộ, Agribank chi nhánh TP.Cần Thơ, Chi nhánh Cần Thơ II, ABIC Cần Thơ phối hợp với Đoàn Khối doanh nghiệp TP.Cần Thơ tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện với chủ đề "Ngày Chủ nhật hồng" năm 2021.