người khó khăn

  • Agribank Nam Đà Nẵng tặng 1.000 suất quà cho các gia đình khó khăn do Covid-19

    Agribank Nam Đà Nẵng tặng 1.000 suất quà cho các gia đình khó khăn do Covid-19

    Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội của người dân trên địa bàn TP Đà Nẵng, nhằm góp phần chung tay cùng thành phố vượt qua dịch bệnh, Agribank chi nhánh Nam Đà Nẵng đã trao tặng 1.000 suất quà cho các gia đình khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.