quốc lộ 19

  • Bình Định quyết tâm khắc phục “thẻ vàng” thủy sản ngay từ cảng cá

    Bình Định quyết tâm khắc phục “thẻ vàng” thủy sản ngay từ cảng cá

    Các cảng cá tại tỉnh Bình Định là nơi thu hút nhiều tàu thuyền của ngư dân trong và ngoài tỉnh cập cảng, bốc dỡ sản phẩm thủy sản khai thác đưa đi tiêu thụ. Vì vậy, Ban quản lý Cảng cá tỉnh này đã quyết tâm nỗ lực khắc phục "thẻ vàng" IUU theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC), từ nơi xuất phát.