tpBank tăng vốn

  • Thống đốc NHNN “bật đèn xanh” tăng vốn điều lệ cho TPBank

    Thống đốc NHNN “bật đèn xanh” tăng vốn điều lệ cho TPBank

    Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã có công văn chấp thuận việc TPBank tăng vốn điều lệ từ 8.565 tỷ đồng lên 10.716 tỷ đồng theo phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Đây là phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị TPBank đã thông qua trong tháng 10/2020.

  • TPBank: Chốt phương án tăng vốn lên gần 10.717 tỷ đồng

    TPBank: Chốt phương án tăng vốn lên gần 10.717 tỷ đồng

    HĐQT Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank - Mã: TPB) đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ gần 8.566 tỷ đồng lên gần 10.717 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm, TPBank tăng trưởng 26% về lợi nhuận.