Vận tải biển Vinaship

  • Chông chênh cổ phiếu vận tải biển

    Chông chênh cổ phiếu vận tải biển

    Sự biến động thất thường của giá nhiên liệu đầu vào và giá cước vận tải khiến kết quả kinh doanh cũng như giá cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp vận tải biển trồi sụt. Giá cước đang được dự báo tăng, nhưng chi phí cũng sẽ tăng lên...