lợi nhuận vinhomes

 • Doanh thu 9 tháng của Vinhomes gần 2,7 tỷ USD

  Doanh thu 9 tháng của Vinhomes gần 2,7 tỷ USD

  Tổng doanh thu 9 tháng bao gồm hoạt động kinh doanh, các hợp đồng hợp tác và chuyển nhượng dự án của Vinhomes đạt hơn 62.500 tỷ đồng.

 • Bốn dự án giúp Vinhomes thu về 26.800 tỷ đồng

  Bốn dự án giúp Vinhomes thu về 26.800 tỷ đồng

  Doanh thu thuần của Công ty CP Vinhomes (VHM) sau 6 tháng đầu năm 2019 đạt 26.800 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ. Nguồn thu chủ yếu đến từ hoạt động bán buôn tại dự án VinHomes Ocean Park, VinHomes GreenBay, VinHomes Central Park, Vinhomes Golden River.

 • Bốn dự án giúp Vinhomes thu về 26.800 tỷ đồng

  Bốn dự án giúp Vinhomes thu về 26.800 tỷ đồng

  Doanh thu thuần của Công ty CP Vinhomes (VHM) sau 6 tháng đầu năm 2019 đạt 26.800 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ. Nguồn thu chủ yếu đến từ hoạt động bán buôn tại dự án VinHomes Ocean Park, VinHomes GreenBay, VinHomes Central Park, Vinhomes Golden River.