nước thải công nghiệp

  • Vườn trái cây Lái Thiêu đang chết

    Vườn trái cây Lái Thiêu đang chết

    (NTNN) - Vài năm gần đây, miệt vườn Lái Thiêu mất mùa liên tục do nước thải đổ vào. Tại xã Hưng Định, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương có hiện tượng cây ăn trái chết dần...