Cao su Phú Riềng

 • Giá cao su hôm nay 9/3: Giá cao su tiếp tục lao dốc mạnh

  Giá cao su hôm nay 9/3: Giá cao su tiếp tục lao dốc mạnh

  Giá cao su hôm nay 9/3 tiếp tục lao dốc mạnh, giảm toàn thị trường, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su giảm ở tất cả các kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng giảm toàn bộ các kỳ hạn...

 • Giá cao su hôm nay 28/2: Giá cao su bật tăng trở lại tại Nhật Bản

  Giá cao su hôm nay 28/2: Giá cao su bật tăng trở lại tại Nhật Bản

  Giá cao su hôm nay 28/2 tăng giảm trái chiều toàn thị trường, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su vẫn giảm ở tất cả các kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su quay đầu tăng ở toàn bộ các kỳ hạn...

 • Giá cao su hôm nay 21/2: Giá cao su hồi phục, tăng toàn thị trường

  Giá cao su hôm nay 21/2: Giá cao su hồi phục, tăng toàn thị trường

  Giá cao su hôm nay 21/2 tăng toàn thị trường, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su tăng ở các kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng tăng ở tất cả các kỳ hạn...

 • Giá cao su hôm nay 10/2: Giá cao su giảm đỏ toàn thị trường

  Giá cao su hôm nay 10/2: Giá cao su giảm đỏ toàn thị trường

  Giá cao su hôm nay 10/2 giảm đỏ toàn thị trường, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su giảm ở tất cả kỳ hạn với mức giảm gần 1% và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng giảm ở tất cả các kỳ hạn...

 • Giá cao su hôm nay 8/2: Giá cao su vẫn đi xuống, vì sao?

  Giá cao su hôm nay 8/2: Giá cao su vẫn đi xuống, vì sao?

  Giá cao su hôm nay 8/2 vẫn giảm toàn thị trường, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su giảm ở tất cả các kỳ hạn với mức giảm gần 1% và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng giảm ở tất cả các kỳ hạn với mức giảm hơn 1%...

 • Giá cao su hôm nay 7/2: Giá cao su bất ngờ giảm mạnh cả hai sàn

  Giá cao su hôm nay 7/2: Giá cao su bất ngờ giảm mạnh cả hai sàn

  Giá cao su hôm nay 7/2 giảm toàn thị trường, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su giảm ở tất cả các kỳ hạn với mức giảm gần 1% và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng giảm ở tất cả các kỳ hạn với mức giảm gần 1%...

 • Giá cao su hôm nay 6/2: Giá cao su hồi phục, tăng toàn thị trường

  Giá cao su hôm nay 6/2: Giá cao su hồi phục, tăng toàn thị trường

  Giá cao su hôm nay 6/2 tăng toàn thị trường, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su tăng ở tất cả các kỳ hạn với mức tăng gần 1% và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng tăng ở tất cả các kỳ hạn với mức gần 1%...

 • Giá cao su hôm nay 3/2: Giá cao su nhích yếu ớt tại Nhật Bản

  Giá cao su hôm nay 3/2: Giá cao su nhích yếu ớt tại Nhật Bản

  Giá cao su hôm nay 3/2 tiếp tục giảm, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su tiếp đà giảm ở tất cả các kỳ hạn với mức giảm gần 2% và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng giảm ở nhiều kỳ hạn với mức gần 1%, chỉ có 2 kỳ hạn nhích nhẹ...

 • Giá cao su hôm nay 2/2: Giá cao su tiếp tục lao dốc mạnh

  Giá cao su hôm nay 2/2: Giá cao su tiếp tục lao dốc mạnh

  Giá cao su hôm nay 2/2 tiếp tục giảm mạnh toàn thị trường, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su tiếp đà giảm mạnh ở tất cả các kỳ hạn với mức giảm gần 4% và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng giảm ở nhiều kỳ hạn với mức gần 2%...

 • Giá cao su hôm nay 31/1: Giá cao su đảo chiều, tăng ở Nhật Bản, giảm ở Trung Quốc

  Giá cao su hôm nay 31/1: Giá cao su đảo chiều, tăng ở Nhật Bản, giảm ở Trung Quốc

  Giá cao su hôm nay 31/1 tăng giảm trái chiều, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su quay đầu giảm ở tất cả các kỳ hạn với mức giảm mạnh gần 3% và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su lại tăng trở lại và chỉ có 1 kỳ hạn giảm nhẹ...